psycholog krakówpsychoterapeuta krakówpsychoterapia kraków

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który zakłada, że człowiek składa sie ze świadomości oraz nieświadomości. Oznacza to, że w dużej mierze zachowuje się w sposób zaplanowany i przemyślany,
ale jest w nim również obszar nieznany mu, lecz powodujący różne - nie zawsze korzystne - skutki w życiu.

Psychoterapia pozwala stopniowo zaznajamiać się z tym, co mieści się w nieświadomości, oswajać tkwiący tam potencjał i zaprzęgać go na rzecz poprawy jakości życia człowieka.  Efektem  tego  jest  lepsze  poznanie siebie i poczucie aktywnego kierowania swoim życiem.

Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. W procesie tym niezbędne jest zaangażowanie
i aktywny udział pacjenta.

Podstawowym narzędziem pracy psychoterapeutycznej jest rozmowa o ważnych dla pacjenta sprawach, przeżyciach, snach.

Taka formuła pracy daje szansę dotarcia do przyczyn problemów i przeorganizowanie sposobu funkcjonowania, aby konstruktywnie radzić sobie z trudnościami.

Pierwsze 2 - 3 spotkania mają charakter konsultacyjny. Ich celem jest rozpoznanie problemu oraz ustalenie dalszego postępowania (podjęcie psychoterapii/ kontakt z innym specjalistą).

W przypadku terapii dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się z udziałem rodziców. Kontakt z nimi jest utrzymywany w toku trwania terapii dziecka w postaci spotkań informacyjnych raz na kilka tygodni.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych a także terapię rodzin i par.

Sesje terapii indywidualnej trwają 50 minut; ich koszt wynosi 100 zł.
Sesje terapii rodzinnej i par trwają pomiędzy 60 a 90 minut; ich koszt wynosi 150 zł za 60 minut.

Psycholog i psychoterapeuta Marta Śleboda 600 435 522 | Kraków