psycholog krakówpsychoterapeuta krakówpsychoterapia kraków

Osoby dorosłe poszukują terapii najczęściej z powodu niemożności realizowania się w najważniejszych obszarach życia - w związkach, pracy i kontakcie z samym sobą. Psychoterapia pozwala na zrozumienie podłoża występujących problemów i dąży do ich wyeliminowania. Sposobem, jakim się posługuje, dążąc do poszukiwania rozwiązań jest rozmowa. Jej przedmiotem są ważne dla danej osoby wydarzenia, osoby, odczucia, sny, myśli. Cel psychoterapii to zrozumienie tego, co wpłynęło na wystąpienie trudności i jaki wpływ na ich zmianę można mieć teraz.

W procesie psychoterapii dochodzi do przekształcania niekorzystnych mechanizmów emocjonalnych w takie, które wspierają rozwój i dobrostan człowieka. Powoduje to stopniową poprawę w różnych aspektach życia: polepsza się poczucie własnej wartości, człowiek staje się bardziej świadomy swojego wpływu na życie, zwiększa się jego aktywność, zaczyna budować bardziej satysfakcjonujące związki.

Część występujących trudności najlepiej jest rozwiązywać w terapii indywidualnej. Do nich należą:
• brak radości, satysfakcji z życia, poczucia sensu; występowanie nastrojów depresyjnych
• niezadowolenie z samego siebie, poczucie małej wartości
• zapadanie na choroby, które nie znajdują medycznego uzasadnienia
• objawy nerwicowe: odczuwanie lęków, niepokoju w różnych sytuacjach,
poczucie przymusu robienia czegoś
• zaburzenia odżywiania
• nadużywanie środków uzależniających (alkohol, narkotyki)
• kłopoty ze znalezieniem i/ lub utrzymaniem pracy
• poczucie samotności, pustki
• unikanie bliskich relacji z innymi, niemożność stworzenia związku partnerskiego
• sytuacje kryzysowe: śmierć bliskiej osoby, rozstanie z partnerem,
nagła utrata zdrowia własnego lub bliskiej osoby

Rozważenie formuły terapii rodzinnej lub dla par korzystne jest w przypadku takich sytuacji jak:
• poczucie braku porozumienia w związku
• trudności wychowawcze dotyczące dzieci
• konfliktowe relacje partnerskie

Proces psychoterapii rozpoczyna się od kilku (2-3) spotkań konsultacyjnych. Ich celem jest rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej zgłaszającej się osoby. Służy to także rozeznaniu czy obie strony dobrze się czują w relacji, jakie mają oczekiwania wobec terapii i czy jest możliwa dalsza współpraca. Omawiane są również szczegóły dotyczące spraw organizacyjnych (terminy spotkań, ich częstotliwość, płatność).
Gdy zapada decyzja o kontynuowaniu spotkań zawierany jest kontrakt – czyli ustalane zasady prowadzenia terapii (na czym będzie polegać, do czego ma prowadzić, kwestie organizacyjne).

Indywidualne spotkania terapeutyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu, o stałej porze.
Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Sesje terapii małżeńskiej/ par lub rodzinnej odbywają się z mniejszą częstotliwością (zwykle 2- 3 spotkania miesięcznie), wymagają większej ilości czasu (pomiędzy 60 a 90 minut).

Psycholog i psychoterapeuta Marta Śleboda 600 435 522 | Kraków