psycholog krakówpsychoterapeuta krakówpsychoterapia kraków

Dorastanie to czas wielkich zmian w życiu młodego człowieka. Zmienia się jego ciało, nastawienie do samego siebie  i  do  świata.  Nastolatek,  tworząc  swoją  tożsamość,  musi  znaleźć  sobie  swoje  miejsce  w  świecie  na  nowych  zasadach.  Do  czasu  dojrzewania  wiele  decyzji  wynikało  z  jego  roli  dziecka,  z  wyznaczania  mu  ram  jego  życia  i  różnych  aktywności  przez  dorosłych – rodziców,  nauczycieli. Przejście  na  kolejny  etap rozwoju związane  jest  z  burzą  hormonalną,  z  poszukiwaniem  sensu  życia,  z  powiększaniem  obszaru wolności, z  zadawaniem  sobie  pytań  o  samego  siebie, o kontakty z innymi, o określanie swojego miejsca w gronie rówieśników.

Duża część młodzieży miewa momenty, kiedy trudno jest poradzić sobie z tymi zadaniami, jakie pojawiają się w wieku nastoletnim. Jeśli sygnały o tym, wysyłane przez młodego człowieka do otoczenia nie zostaną zauważone przez bliskich, bo będą zbyt subtelne, aby je dostrzec, mogą pojawić się poważniejsze trudności. Najczęściej występujące u młodzieży są:
• zamykanie się w sobie, unikanie kontaktu z otoczeniem,
• nastroje depresyjne, brak radości życia i energii do działania
• reagowanie trudną do wytłumaczenia agresją wobec otoczenia
(bójki, niszczenie mienia, prowokacyjne zachowania)
• spadek motywacji do nauki, pogorszenie w osiągnięciach szkolnych
• poczucie małej wartości, zawstydzenie swoją osobą, unikanie eksponowania się na forum, niepewność
• problemy z jedzeniem (anoreksja, bulimia)
• trudności w kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami
• zażywanie środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki)
• unikanie chodzenia do szkoły (wagary)

Skorzystanie w takiej sytuacji ze wsparcia terapeutycznego daje szansę na zrozumienie podłoża trudności
i pomaga znaleźć najbardziej skuteczne sposoby poradzenia sobie z sytuacją. Pozwala też na przejście do kolejnych etapów rozwojowych bez dodatkowego obciążenia.

Analiza trudnej sytuacji młodego człowieka zawsze rozpoczyna się od konsultacji z nim samym oraz rodzicem. Spotkanie to służy określeniu kontekstu pojawienia się trudności i zapoznaniu się z ogólną sytuacją życiową nastolatka. Kolejne spotkanie poświęcone jest uzupełnianiu wiadomości na temat funkcjonowania rodziny, niezbędnych do lepszego rozeznania w zgłaszanej sytuacji problemowej.
W zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej udział w nim mogą brać sami rodzice lub także nastolatek.

Po zebraniu informacji wystarczających do określenia wstępnej diagnozy występujących trudności podejmowana jest decyzja odnośnie dalszego kontaktu:
• Jeśli kłopoty związane są w większym stopniu z ogólnym funkcjonowaniu rodziny – spotkania mogą być kontynuowane z udziałem rodziców i dziecka lub samych rodziców. Wtedy modyfikacja ich sposobów postępowania będzie wpływała na dziecko i przyczyni się do ustępowania zgłaszanych objawów.
• Jeżeli zaś widoczne jest, że trudności wynikają z zaburzenia rozwojowych prawidłowości dziecka – psychoterapią obejmowany jest nastolatek. Kontakt z rodzicami ma wtedy charakter informacyjny
i polega na przekazywaniu wiadomości o czynionych przez dziecko postępach.

Terapia nastolatka wymaga zgody rodziców; objęta jest tajemnicą – to znaczy, że terapeuta nie przekazuje rodzicom treści spotkań z ich dzieckiem, a skupia się bardziej na wskazówkach, w jaki sposób rodzice mogą wspierać postępy terapeutyczne dziecka.

Psycholog i psychoterapeuta Marta Śleboda 600 435 522 | Kraków