psycholog dziecięcy krakówpsycholog dziecięcy krakówpsycholog dziecięcy kraków

Psycholog dziecięcy Kraków

Trudności emocjonalne, jakie przeżywają dzieci najczęściej są związane z kontekstem życia rodzinnego.
To oznacza, że te sytuacje, jakie mają miejsce w rodzinie wpływają na sposób funkcjonowania dziecka.

Czasami – patrząc z punktu widzenia dorosłych – nie dzieje się nic, co mogłoby zaburzać radosne
dzieciństwo ich dziecka. Dziecko jednak, z powodu swojej małej znajomości zasad życia  w  otaczającym  go  świecie  i  trwającego rozwoju struktur emocjonalnych nie radzi sobie ze sprawami wokół niego. Wtedy potrzebne  jest  bliższe  przyjrzenie  się  sytuacji.  Praca  z  dzieckiem  zawsze  zaczyna  się  od  kontaktu
z rodzicami, co pozwala na poznanie kontekstu życia dziecka i przebiegu jego rozwoju.
W przeważającej części przypadków sam kontakt rodzica ze specjalistą i wspólne odszukanie ważnych dla funkcjonowania dziecka sytuacji czy zdarzeń pozwala zmodyfikować oddziaływania wychowawcze. To zaś prowadzi do reakcji dziecka na inne zachowanie rodzica i poprawę funkcjonowania dziecka. Czasami potrzebny jest również kontakt dziecka z terapeutą. Wtedy praca odbywa się głównie z dzieckiem, a rodzice spotykają się z terapeutą co pewien czas, aby na bieżąco uzyskiwać od terapeuty informacje o czynionych przez dziecko postępach. Służy to także przedstawieniu przez rodziców własnych spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania dziecka w domu.

Zapraszam na psychoterapię dzieci, które:
• przeżywają trudności szkolne
(obawa przed chodzeniem do szkoły, trudności w kontaktach z rówieśnikami, konflikty)
• ich udziałem są sytuacje urazowe
(przebycie poważnej choroby, śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców, doznawanie przemocy)
• mają trudności emocjonalne
(brak pewności siebie w kontaktach, niestabilność emocjonalna, niepokój)
• borykają się z problemem nadpobudliwości psychoruchowej lub koncentracji uwagi
• przeżywają trudne chwile spowodowane innymi przyczynami

Psycholog dziecięcy Marta Śleboda zaprasza

Psycholog i psychoterapeuta Marta Śleboda 600 435 522 | Kraków